top of page

D10. No retaliation?



 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work



6 commenti


Tôi nghĩ nên ghi rõ "Các hành vi trả đũa có thể bao gồm nhưng không giới hạn" để đảm bảo tính mở của các trường hợp được đưa ra xem xét.

Mi piace

Quynh
Quynh
24 mag 2019

@anh.phamminh - hành vi anh bổ sung rât quan trọng và từ ngữ anh sử dụng rất chính xác - hơn nữa luận điểm anh đưa ra có ý nghĩa hơn nữa là sự liên quan giữa chính sách chống quấy rối tình dục và chính sách chống bullying mà chính AAI đã có. Liệu RVN có thể mời anh tham gia cùng nghiên cứu vấn đề này?


Mi piace

Quynh
Quynh
24 mag 2019

Cám ơn các anh/chị trong gia đình AAV đã đọc rất kỹ nội dung, trao đổi đúng trọng tâm và gợi ý rất sát sao từng câu chữ. Rất mong các anh/chị hỗ trợ các cá nhân khác tham gia trao đổi để 100% nhân sự AAV tham gia hiệu quả vào quá trình hoàn thiện chính sách này


Mi piace

Theo tôi nên bổ sung:

1. đối tượng áp dụng quy định cấm trả đũa: người có hành vi QRTD bị tố cáo hay tất cả thành viên trong tổ chức (vì người bị tố cáo có thể lôi kéo những nhân viên khác thực hiện hành vi trả đũa thay cho họ, ví dụ: người bị tố cáo thuộc phòng ban khác nhưng tác động để trưởng bộ phận của nạn nhân đánh giá sai năng lực làm việc của nạn nhân)

2. cơ chế xử lý các hành vi trả đũa vì cấm thì chỉ mang tính răn đe và chưa có tác dụng ngăn chặn. Cơ chế xử lý có thể là đình chỉ làm việc trong…

Mi piace

Theo tôi có thể thêm 1 hành vi trả đũa là: không cho tham gia vào các hoạt động tập thể, đó là một dạng shaming, khiến nạn nhân bị cô lập

Mi piace
bottom of page