top of page

D9. Zero tolerance or not? 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work5 Comments


Theo tôi nên áp dụng cả 2 hình thức khoan nhượng và không khoan nhượng, tùy vào loại và mức độ của hành vi quấy rối, để mang lại hiệu quả tốt nhất cũng như giảm thiểu các rủi ro.

Like

Tôi ủng hộ hình thức không khoan nhượng tuy nhiên cần áp dụng linh hoạt

Like

Theo tôi nên áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng theo đúng tinh thần của AA Quốc tế.

Like

tôi ủng hộ áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng

Like

Ý kiến của tôi là nên áp dụng hình thức không khoan nhượng, tuy nhiên cách áp dụng cần được cụ thể hóa để giảm thiểu nhược điểm của hình thức này

Like
bottom of page