top of page

D1. Sexual or Sex-based harassment?

AAV phòng chống hành vi quấy rối mang tính tình dục (sexual harassment) hay hành vi quấy rối mang tính giới (sex-based harassment)?

Hai khái niệm trong các quy định quốc tế và trong nước


1. Theo Hướng dẫn của I-sight năm 2019,

  • Quấy rối mang tính chất tình dục (sexual harassment) được xác định trong loại hình quấy rối tình dục trao đổi - quid pro quo

  • Cả hai hành vi quấy rối (tình dục và giới) đều được xác định trong loại hình quấy rối tình dục tạo môi trường thù địch


2. Theo Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục năm 2015 của Việt Nam, khái niệm quấy rối tình dục mang tính giới không được thể hiện cụ thể:

  • “Quấy rối tình dục” là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới, đây là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối với người nhận, và tạo ra môi trường làm việc bất ổn, đáng sợ, thù địch và khó chịu.

  • Quấy rối tình dục “trao đổi” (nhằm mục đích đánh đổi) diễn ra khi người sử dụng lao động, người giám sát, người quản lý hay đồng nghiệp thực hiện hay cố gắng thực hiện nhằm gây ảnh hưởng đến quy trình tuyển dụng, thăng chức, đào tạo, kỷ luật, sa thải, tăng lương hay các lợi ích khác của người lao động để đổi lấy sự thỏa thuận về tình dục.

3. Theo Chính sách chống quấy rối tình dục của Actionaids 2004 , khái niệm quấy rối tình dục mang tính chất giới cũng không được đề cập đến

  • Lạm dụng quyền lực (Quid Pro Quo) - là yêu cầu trao đổi tình dục của một cá nhân có quyền lực để đổi lấy các lợi ích liên quan đến việc làm (ví dụ: tăng lương, thăng chức, cơ hội được đi đào tạo, chuyển đổi công việc hoặc công việc tốt hơn, v.v.) - A demand by a person in authority, for sexual favours in exchange for work related benefi ts (e.g. a wage increase, a promotion, training opportunity, a transfer or the job itself).

  • Tạo ra môi trường làm việc thù địch - bất kỳ một lời đề nghị, yêu cầu về một thỏa thuận tình dục hoặc bất kỳ một hành vi tình dục bằng lời hoặc bằng hành động có thể tác động đến khả năng làm việc của một cá nhân hoặc tạo ra một môi trường thù địch, ức chế, xúc phạm - Creating a hostile environment Any unwelcome sexual advance, request for sexual favours or other verbal or physical conduct of a sexual nature, which interferes with an individual’s work performance or creates an intimidating, hostile, abusive or offensive work environment.


Vậy bạn & tổ chức bạn chọn phòng chống hình thức nào?


Chúng ta muốn tổ chức của mình phòng chống loại hành vi nào, hay cả hai?

Nếu đã phân biệt được các hành vi quấy rối mang tính tình dục (sexual harrassment) và các hành vi quấy rối mang tính giới (sex-based harassment), bản thân bạn và tổ chức của bạn (lãnh đạo, cấp trên/dưới, đồng nghiệp, v.v.) sẽ chọn hình thức nào, hay cả hai?
Lưu ý dành thời gian tham gia ÍT NHẤT 01 Comment cho mỗi box/blog thảo luận nhé!

Luôn nhớ: Sự tham gia của cá nhân bạn cùng các cá nhân khác mới tạo nên một chính sách ASHW+ đúng đắn

 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of workComments


bottom of page