top of page

The Know 2: Người tham dự chia sẻ về Hội thảo (1)

Trong hội thảo The Know 2 - "Học tập & phát triển đang ở đâu trên Mô hình kinh doanh?" vào ngày 30 tháng 3 tại TP Hồ Chí Minh. Người tham dự đã chia sẻ cảm nhận sau khi được nghe chia sẻ của 5 diễn giả trong sự kiện đặc biệt về L&D do Amcham Việt Nam & Respect Vietnam.


During the seminar The Know 2 - "Where is Learning & Development on Business Models?" on March 30 in Ho Chi Minh City. The participant shared her thoughts after listening from 5 speakers at the special event on L&D organized by Amcham Vietnam & Respect Vietnam.

"Nếu cho tôi một hành vi then chốt trong công ty thì tôi sẽ chọn hành vi về đào tạo bởi vì sau tất cả chúng ta có hoạt động tổ chức thì bất kỳ hoạt động ĐÀO TẠO nào cũng gắn liền với kinh doanh"
"If I have to pick one key behavior for everyone in my company, I would choose the behavior of LEARNING (not training) as after all LEARNING explains how we learn to work & work effectively in a team or an organization. This means all LEARNING activities matter in all business performances"

Hãy xem toàn bộ clip chia sẻ của Người tham dự tại sự kiện The Know 2 dưới đây:

Check out the video clip where the participant shared her insights about The Know 2:


Báo chí đưa tin về The Know 2:

Tạp chí TheLEADER đưa tin - Xem tại đây

Amcham TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - Xem tại đây

Kênh Thông tin công cộng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh [HTV1] đưa tin : Xem tại đây

Kênh Thời sự - Chính luận - Tổng hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh [HTV9] đưa tin: Xem tại đây

 

Về Chương trình Đường Cong Học Tập TLC : Chương trình The Learning Curve (TLC) - Đường cong học tập tại nơi làm việc - là chương trình được ra đời với mục tiêu là để giúp các cá nhân, đội ngũ & lãnh đạo trong 100 doanh nghiệp cùng nhau kiến tạo lộ trình trở thành 100 "tổ chức học tập" - thu hẹp khoảng cách giữa Chiến lược với Thực thi - S2E (From Strategy To Execution).


Tại sao lại là "tổ chức học tập"? - vì một tổ chức có khả năng học nhanh hơn đối thủ & không ngừng học hỏi từ mọi thứ họ làm - chính là một tổ chức có ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong tương lai và trước mọi biến động - điều đã được chứng minh là đúng trong khủng hoảng Covid19.

Lộ trình trở thành Tổ chức học tập bao gồm 4 giai đoạn: tổ chức tự phát, tổ chức kiểm soát, tổ chức mở & tổ chức học sâu. Respect Vietnam đã cụ thể hóa lộ trình này từ nhiều công trình nghiên cứu quốc tế khác nhau & từ thực tế làm việc & quản trị tổ chức tại VIệt Nam.

Theo đó TLC 4 S2E được thiết kế với lộ trình 4 giai đoạn giúp đường cong học tập trong tổ chức tăng dần. Đó là 4 giai đoạn: THE KNOW - THE GROW - THE SHOW - THE GO (xem hình dưới đây)
———————————————

Giới thiệu chương trình TLC: Tại đây

Liên hệ: Công ty TNHH Respect Việt Nam

Email: Info@respectvn.com
Comments


bottom of page