top of page

1

Năng lực - Hiệu suất - Hiệu quả không phải là khái niệm giống nhau

Các nhà quản lý cần phân biệt chúng để quản lý tốt hơn.

Sử dụng khái niệm nào để đo lường chất lượng quản lý là do các nhà quản lý muốn tập trung vào yếu tố nào?

1.Lợi nhuậnin the best time? 

2.Tỷ lệ hoàn trảcao nhất?

3.Build kế hoạch đã xây dựng được phát triển hiệu quả nhất?

Năng suất          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   

Speed hoàn thành các đầu ra quan trọng nhất?

=

Hiệu lực

Kết quả đầu ra có tương ứng vớisourcehas been started or not?

+

Hiệu quả 

Kết quả đầu ra thực tế có tương ứng với đầu ra mong đợi như đã cókế hoạch?

2

"Hiệu suất không phải là số lượng củaall the first jobmà một cá nhân hoặc một đội ngũ phải hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định"

"Hiệu suất là hiệu quả sử dụng nguồn lực đã được đầu tư vào 20% đầu công việc quan trọng nhấtmà một đội ngũ phải hoàn thành để đạt được 80% kết quả quan trọng nhất của một dự án"

Anchor 2
Anchor 1
The Multiple Business Applications of th
Anchor 3

3

"Quản lý hiệu suất đơn giản là quản lý nhân sự"

Quản lý hiệu suất là quản lý hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực liên quan (nhân sự, thời gian, nguyên liệu, công cụ làm việc, v.v.) để hoàn thành 20% công việc quan trọng nhất trong Dự kiến đạt 80% kết quả lớn nhất 

Screen Shot 2019-10-16 at 12.33.08.png
005_edited.jpg

Vũ Mỹ Lan

Nguyên CEO AEON - CEO Apax English

​Cố vấn cao cấp Respect Việt Nam

bottom of page