top of page
Painting Wall

Tổ chức học tập

Painting Wall

Tổ chức học tập

Painting Wall

LUẬT GIÁO DỤC

Tổ chức học tập

Painting Wall

Tổ chức học tập

Tổ chức học tập cải thiện năng suất như thế nào?

Các tổ chức học tập là các tổ chức sản xuất.

Khi nhân viên có được kiến thức, họ học cách hiện thực hóa các cách làm việc hiệu quả và năng suất. Khi họ chia sẻ kiến thức, họ tận dụng sức mạnh tổng hợp từ tinh thần đồng đội và hiện thực hóa hiệu quả từ quy mô và tính kinh tế của sự hợp tác.

Mối liên hệ giữa học tập của tổ chức và năng suất itôi thực sự chấm dứt việc “Phát minh lại bánh xe” bằng cách đảm bảo rằng mỗi lần lặp lại hoặc chu kỳ công việc không phát minh lại bánh xe. Thay vào đó, họ xây dựng dựa trên điểm mạnh của người khác và trở nên tốt hơn trong quá trình này.

Do đó, Học hỏi trong Tổ chức có thể nâng cao năng suất và sự kết hợp giữa chúng có thể đo lường mức độ trưởng thành của năng lực tổ chức thực sự trở nên như thế nào, với ba lĩnh vực can thiệp sau:

Anchor 1
26_HR Revolution_TA.png

Học tập trong tổ chức chấm dứt vòng tròn "Lộn xộn-Căng thẳng"  

Các tổ chức “Phát minh lại bánh xe” thực hiện lặp đi lặp lại công việc giống nhau mà không học hỏi từ các chu kỳ trong quá khứ.  “Càng lộn xộn, căng thẳng càng cao” là điều mà các tổ chức này phải học cách dừng lại để đối phó với các yếu tố VUCA

80_PuzzlesGame.png

Học tập trong tổ chức cản trở silo của nhóm & Tích trữ kiến thức

Quá tải kiến thức & Thiếu gắn kết trong đội ngũ là kết quả của môi trường cạnh tranh áp đảo hợp tác nội bộ, từ đó  dẫn đến thiếu gắn kết và hiệu quả thấp trong toàn tổ chức. Học tập trong đội ngũ và Chia sẻ tầm nhìn là hai yếu tố quan trọng của mô hình Tổ chức học tập cóc thể giải quyết những thách thức này 

42_QuyTrinhLamViec2_TA.png

Tổ chức Học tập quan tâm đến Biết - Làm Gap 

Sự tự mãn & sức ì của tổ chức thường dẫn đến tất cả Nói chuyện và Không làm việc. Để chuyển đổi hiểu biết thành hành động, Vòng phản hồi kép phải quan trọng hơn Vòng lặp đơn và các chỉ số chính để thành công không nên phụ thuộc vào việc xác định mức độ học tập được công nhận và khen thưởng

Tổ chức Học tập tác động đến CSR như thế nào?

Anchor 2

Các tổ chức học tập cũng có thể là những tổ chức có trách nhiệm xã hội nếu họ làm những điều đúng đắn.

Khi các công ty đạt được mức tài chính cao nhất (tổng doanh thu, tổng doanh thu, v.v.), họ có xu hướng làm việc để cải thiện xã hội dưới một hình thức nào đó. CSR - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - thường thấy trong các kế hoạch hành động của họ. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mấu chốt, hầu hết các công ty đều tìm kiếm những điểm mấu chốt, chủ yếu là tỷ suất lợi nhuận hoặc thu nhập ròng & đặc biệt là làm thế nào để cải thiện những điểm mấu chốt này trong dài hạn.

 

 Tính bền vững được gọi là phiên bản rút gọn của lợi nhuận kinh doanh trong dài hạn. Tuy nhiên, rất ít hướng dẫn CSR có thể giải thích các nỗ lực CSR nên như thế nào. được coi là một phần của lợi nhuận kinh doanh trong thời hạn bền vững. 

Tổ chức học tập trong một môi trường thuận lợi giúp mọi thành viên học tập tốt nhất  với ba lĩnh vực can thiệp sau:

01_180203_LuongCoBanTang1_TA.RS.png

Các tổ chức tìm hiểu sâu về cách tạo ra các tác động CSR được xã hội công nhận 

Các doanh nghiệp thường coi CSR là một chi phí cao hơn là một investment.

Xã hội thường coi CSR là những nỗ lực tiếp thị của doanh nghiệp hơn là những đóng góp cho xã hội. Các tổ chức học tập sẽ học hỏi đủ sâu để thách thức những lầm tưởng này và thực sự tạo ra những tác động CSR được xã hội công nhận

16_too_many_standard_Eng.png

tổ chức Học tập đơn giản hóa các quy tắc & tiêu chuẩn để tuân thủ tốt hơn và tránh thay đổi cửa sổ

Học tập trong tổ chức xác định và thúc đẩy "những thất bại nhanh thông minh" trong đó những sai lầm hoặc thất bại CSR không thể tránh khỏi hoặc bỏ qua. Thay vào đó, chúng được nghiên cứu, phản ánh và sửa chữa tốt nhất để không lặp lại or 

41_EquityVsEquality.png

tổ chức Học tập thúc đẩy sự công bằng  trong các khu vực phân bổ nguồn lực kém

Học tập của tổ chức giúp doanh nghiệp ưu tiên các lĩnh vực CSR trọng tâm với nguồn lực hạn chế. Điều này giúp doanh nghiệp “giữ” lời hứa trong dài hạn chứ không chỉ trong ngắn hạn. Điều này cũng tránh được những nỗ lực khắc phục nhanh chóng & chỉnh sửa cửa sổ đã bị xã hội chỉ trích. 

Tổ chức Học tập tạo ra tác động như thế nào
về giáo dục pháp luật?

Anchor 3

Các tổ chức học tập là những tổ chức phát triển và thậm chí trở nên TUYỆT VỜI dựa trên nền văn hóa kỷ luật và đạo đức kinh doanh phong phú.

 

Văn hóa kỷ luật là một khái niệm được phát triển trong cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại. Những người có kỷ luật, những người suy nghĩ có kỷ luật và hành động có kỷ luật—hành động một cách tự do trong khuôn khổ trách nhiệm—đây là nền tảng của một nền văn hóa tạo nên sự vĩ đại.

Kỷ luật dựa trên giáo dục nên được thực hiện để tập trung vào việc cung cấp giáo dục và đào tạo cho những người bị kỷ luật thực hiện các hành động kỷ luật dựa trên những suy nghĩ kỷ luật được giáo dục.

Học tập trong tổ chức có thể nâng cao kỷ luật dựa trên giáo dục cho toàn bộ Văn hóa kỷ luật nên được trưởng thành đến   năng suất & sự kết hợp của chúng có thể đo lường mức độ trưởng thành của năng lực tổ chức thực sự, với ba lĩnh vực can thiệp sau:

44_TamSaoThatBan TA.png

Các tổ chức tìm hiểu sâu để giúp sắp xếp các nhà sản xuất, biên dịch và áp dụng tiêu chuẩn

Các doanh nghiệp thường coi CSR là một chi phí cao hơn là một investment.

Xã hội thường coi CSR là những nỗ lực tiếp thị của doanh nghiệp hơn là những đóng góp cho xã hội. Các tổ chức học tập sẽ học hỏi đủ sâu để thách thức những lầm tưởng này và thực sự tạo ra những tác động CSR được xã hội công nhận

30_QuyDinhDeNguoi_TA.png

Tổ chức học tập tránh overengineering, quan liêu & mania tín dụng

Học tập trong tổ chức xác định và thúc đẩy "những thất bại nhanh thông minh" trong đó những sai lầm hoặc thất bại CSR không thể tránh khỏi hoặc bỏ qua. Thay vào đó, chúng được nghiên cứu, phản ánh và sửa chữa tốt nhất để không lặp lại or 

34_Văn_hóa_kỷ_luật_(_búa_hay_thước).png

Học tập trong tổ chức tránh được việc kiểm soát chặt chẽ và thúc đẩy các cam kết chủ động 

Học tập của tổ chức giúp doanh nghiệp ưu tiên các lĩnh vực CSR trọng tâm với nguồn lực hạn chế. Điều này giúp doanh nghiệp “giữ” lời hứa trong dài hạn chứ không chỉ trong ngắn hạn. Điều này cũng tránh được những nỗ lực khắc phục nhanh chóng & chỉnh sửa cửa sổ đã bị xã hội chỉ trích. 

Tổ chức Học tập tác động đến giới trẻ như thế nào?

IIn In Ở Việt Nam, mọi tổ chức đều học hỏi nhưng không phải tất cả đều là tổ chức học tập.

 

Các tổ chức học tập là các tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của các thành viên và liên tục chuyển đổi bản thân, nơi mọi người liên tục mở rộng khả năng của mình để tạo ra kết quả mà họ thực sự mong muốn và là nơi nuôi dưỡng các kiểu suy nghĩ mới và mở rộng (Kỷ luật thứ năm,_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Peter Senge).

Một số tổ chức đã đạt được những thành công to lớn sau những nguyên tắc của Serge. Tuy nhiên, nhiều người phải đối mặt với những thách thức trong việc áp dụng các nguyên tắc trong công việc hàng ngày của họ. 

 

Các nghiên cứu cho thấy công việc của Senge đòi hỏi một KHUÔN KHUÔN HÀNH ĐỘNG, với các mô hình thúc đẩy hành động, cụ thể và thiết thực hơn cần được nghiên cứu, thử nghiệm và phản ánh.

 

Đoạn video sau đây là một ví dụ điển hình giải thích vị trí của một tổ chức học hỏi: 

Tổ chức học tập (LO) chưa được nghiên cứu đầy đủ (Tôn trọng Việt Nam). Nhiều người tin rằng LO có nghĩa là đọc nhiều sách hơn và tham gia nhiều lớp đào tạo hơn. Tuy nhiên, nhờ Covid19, một số nhà lãnh đạo đã nhận ra rằng đầu tư chiến lược vào Học tập & Phát triển (L&D) là điều bắt buộc để bất kỳ tổ chức nào phát triển.

 

L&D chiến lược có nghĩa là sắp xếp việc học hỏi của lực lượng lao động với sự chuyển đổi liên tục của chính các tổ chức. Điều này hoàn toàn phù hợp với khái niệm Tổ chức học tập trong bối cảnh đặc biệt ở Việt Nam. Điều này cũng giải thích tại sao chúng ta cần xây dựng các Tổ chức Học tập tại Việt Nam.

Anchor 4
35_DungChayTheoConSocTim_EN.png

Các tổ chức tìm hiểu sâu để tạo môi trường thuận lợi cho giới trẻ

Các doanh nghiệp thường coi CSR là một chi phí cao hơn là một investment.

Xã hội thường coi CSR là những nỗ lực tiếp thị của doanh nghiệp hơn là những đóng góp cho xã hội. Các tổ chức học tập sẽ học hỏi đủ sâu để thách thức những lầm tưởng này và thực sự tạo ra những tác động CSR được xã hội công nhận

24_KhaiNiemConNhim_EN.png

tổ chức Học chuyển biến từ tốt thành tuyệt vời với những người trẻ cân bằng mục đích làm việc của họ

Học tập trong tổ chức xác định và thúc đẩy "những thất bại nhanh thông minh" trong đó những sai lầm hoặc thất bại CSR không thể tránh khỏi hoặc bỏ qua. Thay vào đó, chúng được nghiên cứu, phản ánh và sửa chữa tốt nhất để không lặp lại or 

59_DuongCongHocTap_EN.png

tổ chức Học tập làm cho các đường cong học tập hoạt động

Học tập của tổ chức giúp doanh nghiệp ưu tiên các lĩnh vực CSR trọng tâm với nguồn lực hạn chế. Điều này giúp doanh nghiệp “giữ” lời hứa trong dài hạn chứ không chỉ trong ngắn hạn. Điều này cũng tránh được những nỗ lực khắc phục nhanh chóng & chỉnh sửa cửa sổ đã bị xã hội chỉ trích. 

Tạo nên
các
giá trị

learning-model_58688268.png

"Fellowship 100 - Chương trình Học bổng Huấn luyện dành riêng cho 100 nữ lãnh đạo củatổ chức học tập 

được xác nhận bởi các chuyên gia, nhà ngoại giao và lãnh đạo tổ chức hàng đầu"

Hide and Seek
learning-model_58688268.png

Tham gia our 
​conversation

cuộn

... VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI PHÁT BIỂU CHỮ KÝ CỦA CHÚNG TÔI!!!   

Let's 
giữ cái
cuộc hội thoại
going 

Hide and Seek
Framework-for-an-organisational-learning-in-HSO.png

Những điểm chính

Hãy tập trung vào một số điểm hàng đầu:

1. Tổ chức của bạn có phải là tổ chức học tập không? Tổ chức nào trong số 4 tổ chức học tập là của bạn (ở bên trái)? 

2. Học để biết hay học để trưởng thành?

3. Tại sao các tổ chức không học hỏi?

4. Làm thế nào để chúng ta học hỏi từ "những thất bại thông minh nhanh chóng"?

5. Nếu Việt Nam phát triển cộng đồng các tổ chức học tập, liệu có tác động đến xã hội học tập & nền kinh tế?

Yêu cầu Sách trắng

Sách trắng đầu tiên về Tổ chức học tập tại Việt Nam sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 2 năm 2023

info@respectvn.com  |  Tel: +84 0888061222

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page