top of page

DỰ ĐOÁN & GHI NHỚ LUẬT LAO ĐỘNG
​BẰNG HÌNH ẢNH DIỄN HỌA INFOGRAPHICS

Từ năm 2013, khi tham gia đào tạo doanh nghiệp, người lao động và hướng dẫn kiến thức pháp luật quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, Tôn trọng Việt Nam đã nhận ra phương pháp đào tạo thông thường không thể làm cho người lao động trình độ thấp và thiếu thời học tập có thể nhớ và áp dụng kiến thức chỉ qua lời giảng và văn bản khô khan.

​​Thú vị hơn, không chỉ người lao động, có thể quản lý, bao gồm cả quản lý nhân sự, đều gặp khó khăn khi cố gắng hiểu và ghi nhớ các điều kiện phức tạp và ngoại thất.

​Do đó, Respect Vietnam cùng các chuyên gia luật đã thiết kế Cẩm nang hướng dẫn đọc và hiểu kiến thức pháp luật bằng hình ảnh diễn họa vào năm 2016. Cẩm nang này đã được sử dụng rộng rãi phân tán trong các doanh nghiệp đối tác của Respect Vietnam.

​Hơn 6 năm qua, Respect Vietnam thiết kế Cẩm nang Hướng dẫn Sử dụng Bộ Luật Lao động & Nội quy làm việc theo nhiều dạng thức khác nhau để người sử dụng áp dụng hiệu quả hơn nữa.

BIẾT

SỬ DỤNG TƯ DUY LEAN ĐỂ TẠO VĂN HÓA KỶ LUẬT

DEMO LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhấp chuột vào dưới ký hiệu để trải nghiệm hình ảnh diễn họa Bộ luật lao động Việt Nam 2019 với các chương được sắp xếp logic và dễ tiếp cận

Anchor 2
Anchor 3
Chế độ thai sản Luật BHXH 2014 RespectVN
Anchor 4
DIỄN HỌA MỘT SỐ LƯU Ý TRỌNG LUẬT LAO ĐỘNG

 

​ĐẠO TẠO BẰNG INFOGRAPHICS

XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC BẰNG MINDMAP

2018

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG

Anchor 1
Anchor 5

THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chương trình THE KNOW bao gồm bốn giai đoạn dành cho mọi doanh nghiệp tin rằng nội quy lao động rõ ràng và đơn giản là bước đầu vững chắc xây dựng văn hóa kỷ luật hiệu quả

The KNOW
=
The KNOW  

= The KNOW

Nguồn nhân lực của tổ chức bạn HIỂU rõ về quy định nội bộ, điều khoản pháp luật liên quan thông qua hình ảnh & ký hiệu

SẢN PHẨM The KNOW = 1+2

 1. ​Một buổi giới thiệu trực tuyến 04 giờ về The KNOW

 2. Một cuốn Cẩm nang diễn giải Nội quy Lao động bằng hình ảnh & ký hiệu

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Đường link đăng nhập 24/7 trong 01 năm 

 3. Bộ Câu hỏi & Trả lời Q&A đính trực tiếp vào Cẩm nang

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nang tiếp cận 24/7 kèm mật khẩu (nếu yêu cầu);

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng hình ảnh diễn họa có sẵn trong Cẩm nang

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, tuân thủ, CSR 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa & mindmap quy định bằng infographic

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo logic đơn giản nhất 

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi tự đánh giá có sẵn

 

CHI PHÍ (số lượng dưới 100 quy định/điều khoản) 

 • VND 100,000/quy định  (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • VND 200,000/quy định  (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

​The GROW
=
The KNOW+

= The KNOW + The PLUS

Nguồn nhân lực của tổ chức bạn đạt được TIẾN BỘ đo lường được khi học tập Nội quy thông qua hình ảnh & ký hiệu

SẢN PHẨM The GROW = 1+2

 1. ​The KNOW

 2. ​The PLUS: Cá nhân + Đội ngũ (team) tham gia 01 Thử thách 7 ngày mỗi tháng hiểu & áp dụng Cẩm nang nội bộ

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nang tiếp cận nội dung 24/7;

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng hình ảnh diễn họa có sẵn trong Cẩm nang

 4. ​Cá nhân hợp tác tốt hơn trong một Team + Lãnh đạo quản lý sử dụng kết quả tham gia Thử thách để cải thiện nội dung về Đội ngũ

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, tuân thủ, CSR 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

 4. Các cá nhân & đội ngũ (team) mong muốn hợp tác & làm việc tốt hơn nhờ áp dụng quy định hiệu quả 

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa & mindmap quy định bằng infographic

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo logic đơn giản nhất 

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi tự đánh giá có sẵn

 • Thử thách 7 ngày trực tuyến mỗi tháng dành cho cá nhân + đội ngũ (team)

CHI PHÍ (số lượng dưới 100) 

 • VND 100,000/quy định  (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • VND 200,000/quy định  (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • The PLUS: VND 50,000,000/kết quả tổng hợp & phân tích (dưới) 100 pax + Thử thách 7 ngày áp dụng Cẩm Nang

The SHOW
=
The GROW+

= The GROW + The PLUS

Nguồn nhân lực của tổ chức bạn THỂ HIỆN được sự tham gia chủ động và tích cực khi đóng góp vào Nội quy tổ chức thông qua hình ảnh & ký hiệu

SẢN PHẨM The SHOW = 1+2

 1. ​The GROW

 2. ​The PLUS: Đội ngũ (team) tham gia 01 Thử thách 14 ngày mỗi tháng đề xuất và góp ý hoàn thiện Cẩm nang nội bộ

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nang tiếp cận nội dung 24/7;

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng hình ảnh diễn họa có sẵn trong Cẩm nang

 4. Đội ngũ tham gia tích cực vào nỗ lực hoàn thiện Cẩm nang + Lãnh đạo quản lý sử dụng kết quả tham gia Thử thách để cải thiện nội dung

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, tuân thủ, CSR 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

 4. Đội ngũ (team) mong muốn hợp tác & làm việc tốt hơn nhờ Cẩm nang hoàn thiện & Lãnh đạo ghi nhận nỗ lực

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa & mindmap quy định bằng infographic

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo logic đơn giản nhất 

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi tự đánh giá có sẵn

 • Thử thách 14 ngày trực tuyến mỗi tháng dành cho đội ngũ (team)

CHI PHÍ (số lượng dưới 100) 

 • VND 100,000/quy định  (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • VND 200,000/quy định  (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • The PLUS: VND 70,000,000/kết quả tổng hợp & phân tích (dưới) 100 pax + Thử thách 14 ngày đề xuất hoàn thiện Cẩm nang

The GO
=
The GROW+

= The SHOW + The PLUS

Nguồn nhân lực của tổ chức bạn LÀM CHỦ  Nội quy để tăng cường hiệu suất làm việc & khả năng hợp tác giữa các cá nhân và các đội ngũ

SẢN PHẨM The SHOW = 1+2 

 1. ​The KNOW

 2. ​The PLUS: Cá nhân + Đội ngũ (team) tham gia 01 Thử thách 21 ngày mỗi tháng và làm chủ Cẩm nang nội bộ

LỢI ÍCH 

 1. Người sử dụng Cẩm nang tiếp cận nội dung 24/7;

 2. Người sử dụng tự đọc, tự học, không cần đào tạo

 3. ​Người sử dụng có thể đào tạo lại bằng hình ảnh diễn họa có sẵn trong Cẩm nang

 4. Các team hợp tác tốt hơn trong một Tổ chức+ Lãnh đạo quản lý sử dụng kết quả tham gia Thử thách để hoàn thiện chính sách HR/OD

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

 1. ​Nhân viên văn phòng & lao động (cổ xanh + cổ trắng)

 2. Quản lý, chuyên viên nhân sự, đào tạo, tuân thủ, CSR 

 3. Quản lý các cấp không làm về nhân sự (Non-HR)

 4. Các cá nhân & đội ngũ (team) mong muốn tối ưu hiệu suất làm việc nhờ làm chủ chính sách HR/OD

PHƯƠNG PHÁP:    

 • Đơn giản hóa & mindmap quy định bằng infographic

 • Bóc tách & hệ thống hóa theo logic đơn giản nhất 

 • Mỗi điều khoản bao gồm 01 infographic + 01 trích dẫn chính xác theo nội dung

 • Bài kiểm tra kèm hình ảnh & câu hỏi tự đánh giá có sẵn

 • Thử thách 21 ngày trực tuyến mỗi tháng dành cho cá nhân + đội ngũ (team)

CHI PHÍ (số lượng dưới 100) 

 • VND 100,000/quy định  (không bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • VND 200,000/quy định  (bao gồm quyền sở hữu hình ảnh vĩnh viễn) 

 • The PLUS: VND 100,000,000/kết quả tổng hợp & phân tích (dưới) 100 pax + Thử thách 21 ngày làm chủ Cẩm Nang

bottom of page