GIỚI THIỆU WE@WORK

WE@WORK là gói giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hiệu suất làm việc và khả năng hợp tác của các đơn vị khác nhau trong cùng 1 tổ chức.

 

WE@WORK giúp các đội ngũ trong vòng 03 tháng cùng nhau xây dựng một quy trình làm việc phù hợp nhất với đặc trưng của tổ chức đó, bao gồm:

1. Kiểm tra nhanh hiệu suất làm việc của tổ chức có phù hợp với mô hình hoặc chiến lược kinh doanh hiện có dựa trên số liệu và thông tin thực tế của đội ngũ từ dưới lên;

2. Tư vấn lãnh đạo doanh nghiệp áp dụng phương pháp đơn giản nhất để nhận định chính xác hiệu suất làm việc của nguồn nhân lực & thương hiệu nhà tuyển dụng;

3. Huấn luyện từng đơn vị, đội ngũ cách thức xây dựng kế hoạch, quy trình làm việc và truyền thông nội bộ trong đơn vị;

4. Huấn luyện các đơn vị, đội ngũ, cùng nhau chủ động đề xuất phương pháp, kế hoạch, quy trình làm việc hiệu quả (09 sản phẩm mô-đun) lên lãnh đạo doanh nghiệp;

5. Tư vấn các đơn vị, đội ngũ xây dựng một kênh truyền thông nội bộ phù hợp với ưu thế tổ chức để thúc đẩy & duy trì thương hiệu tổ chức và thương hiệu nguồn nhân lực trong ít nhất 01 năm.

 

THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC 

Tuần 01. Tâm điểm thảo luận (No.2)

Dành cho lãnh đạo tổ chức 

Bên phải là kết quả nghiên cứu nổi tiếng về khoảng cách thông tin giữa các tầng nhân sự trong một tổ chức. Anh/chị có đồng ý với kết quả này không?

Don’t love itNot greatSatisfiedReally goodLove it

Dành cho quản lý đơn vị

Bên phải là kết quả nghiên cứu nổi tiếng về khoảng cách thông tin giữa các tầng nhân sự trong một tổ chức. Anh/chị có đồng ý với kết quả này không?

Don’t love itNot greatSatisfiedReally goodLove it
 
CẬP NHẬT THÔNG TIN

21/9/2019 & 23/9/2019

06-hour in-house coaching

​Program introduction workshop (complimentary) 

ONE SP = ONE VOICE + ONE PROMISE

TBC

Tổng hợp căn cứ

​[Short description]

14/10/2019

WEATWORK Program

In-house solution package to boost team efficiency based on organisational edges

TBC

[Activity]

​[Short description]

TBC

[Activity]

​[Short description]

TBC

[Activity]

​[Short description]

 
CẬP NHẬT LỊCH LÀM VIỆC

Respect Vietnam is the leading organisational excelence expert in Vietnam & in the region

 

 

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved