top of page
Dành cho lãnh đạo của AAV
Dành cho PIC của AAV
AAV
EXPLORE UPDATES
000.png

Lời mở đầu

Xin chào các cá nhân và tập thể đang làm việc tại AAV - tổ chức luôn đặt con người vào vị trí trung tâm!

Trang web này được xây dựng để trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức với các bạn trong nỗ lực chung vì một AAV nói KHÔNG với quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Bằng cách đóng góp ÍT NHẤT 01 Ý KIẾN vào mỗi hộp comment trong từng nội dung trao đổi đưới đây, bạn đang tham gia 100% nỗ lực cá nhân vào nỗ lực chung của AAV.

 

Lưu ý các hộp comment này đang để chế độ CÔNG KHAI, bạn có thể bổ sung ý kiến KHUYẾT DANH vào hòm thư riêng của trang này đặt ở dòng cuối cùng của trang web.

​Hãy luôn ghi nhớ lãnh đạo cao nhất của AAV luôn mong muốn lắng nghe ý kiến của từng cá nhân và cả tập thể theo bất kỳ hình thức trao đổi thông tin nào. Đây là điểm quan trọng nhất để trong 90 ngày thử thách AAV sẽ xây dựng thành công chính sách phòng chống Quấy rối tình dục trong mối quan hệ với các vấn đề khác tại nơi làm việc (ASHW+)

​Dưới đây là 05 hành động quan trọng nhất (2C-1S-2A) của Chương trình ASHW+ của AAV mà các bạn cần và sẽ được ghi nhận khi tham gia: 

01

CLEAR OUR MINDS 

​Làm rõ các khái niệm gây nhầm lẫn

02

​CHANGE BEHAVIORS

​Thay đổi hành vi về các vấn đề nội bộ

03

SET OUR GOALS

​Cùng xây mục tiêu SMART nội bộ

04

AGREE ON 4P

​Đồng thuận về nguồn lực 4P

05

ACT ON GOALS

​Hành động thực sự vì mục tiêu đã đề ra

01. Clear your minds

01

Hãy cùng nhau thảo luận về 10 khái niệm cơ bản đang gây mơ hồ trong ASHW+ dưới đây.

Lưu ý mỗi chúng ta cần tham gia thảo luận ít nhất 10 lần trong 10 hộp trao đổi nhé.

1. Hành vi quấy rối liên quan đến tình dục hay liên quan đến giới?

2. Quấy rối trao đổi để có lợi (gain) hay giảm thiểu thiệt hại (loss)?

3. Quấy rối từ trên xuống (from above) hay từ dưới lên (from below)?

4. Hành vi bằng lời hay không bằng lời? 

5. Phân loại hệ quả hành vi QRTD như thế nào?

6. Tháp xử lý kỷ luật hành vi QRTD?

7. Phòng hay chống? 

8. Khiếu nại/tố cáo nặc danh hay không nặc danh?

9. Nguyên tắc không khoan nhượng?

10. Cấm trả đũa?

​01. SEXUAL OR sex-based?
02. for gain OR for avoidance of loss?
03. from above OR from below?  
04. verbal OR NON-verbal?
05. RANGES OF CONSEQUENCES?
06. DISCRETIONARY ACTION PYRAMID
07. PREVENT OR PROTECT?
08. ANONYMOUS OR NOT?
09. Zero-tolerance?
10. NON-RETALIATION?
​01
CLEAR OUR MINDS

Clear up your minds with open discussions about ASHW+ in Vietnam and in the globe

02. CHANGE BEHAVIOURS

02

Hãy cùng nhau thảo luận về 10 khái niệm cơ bản đang gây mơ hồ trong ASHW+ dưới đây. Lưu ý mỗi chúng ta cần tham gia thảo luận ít nhất 10 lần trong 10 hộp trao đổi nhé.

1. Tôi rất muốn biết khi nào người khác khó chịu trước hành động của tôi

2. Hãy trở thành Cú hoặc Cáo, chớ thành Cá mập hoặc Rùa 

3. Chúng ta hoàn toàn có thể tách vấn đề cá nhân ra khỏi công việc

4. Chúng ta không làm ngơ trước những hành vi không thể chấp nhận

4. Cách chúng ta nói và thể hiện rất quan trọng

5. Chúng ta tin vào FACTs, vì chúng ta tin vào SỰ THẬT

6. Luôn luôn hỏi TẠI SAO nhưng đừng quên hỏi LÀM THẾ NÀO 

7. Nguyên tắc không khoan nhượng chỉ có ý nghĩa khi TẤT CẢ đều hiểu khi nào áp dụng  

8. Bảo mật thông tin là để xung đột KHÔNG là hệ quả của xung đột

9. Giải quyết một vụ việc nhanh hay chậm là do cách dùng Tháp 4P 

10. Chúng ta cùng thống nhất về tiếng nói và hành động đối với mỗi vụ việc

02. CHANGE OUR BEHAVIOURS AT WORK

1. Don't fool ourselves about when others feel offended

2. Let's become Owls & Foxes, not Sharks & Tuttles

3. We can separate personal from professional issues

4. We don't turn a blind eye to unacceptable behaviours

4. Our tones & languages matter

5. We believe in FACTS which are also TRUTH

6. Always ask WHY but never forget to ask HOW to solve it

7. Zero-tolerance only works when we all know when to apply

8. Confidentiality is to make sure Zero Conflicts come out of Conflicts

9. How quick to solve a case depends on how we use  4P Pyramid

10. We are on the same page & in the same voice in any ASHW+ case

Your comments  >

CẬP NHẬT THÔNG TIN
Screen Shot 2019-04-25 at 23.50.13.png

July 2018

​Sexual Harassment Behaviour Management 2018

AAV Staff perceptions after training

+
000.png

April 6, 2019

WE@WORK Guide to AAV

An overall Guide on how WE@WORK works on ASHW+ prepared & sent to AAV

+
Screen Shot 2019-04-25 at 23.52.07.png

July 2018

#metoo around the globe 

A quick snapshot about 05 #metoo cases around the globe, incl. Vietnam

+
Screen Shot 2019-04-20 at 17.21.55.png

April 14, 2019

We360 (1) Report

An infographic report on We360 results of AAV individual opinions on ASHW+ collected was prepared 

+
Screen Shot 2018-06-14 at 15.38.22.png

July 2018

Sexual Harassment Behaviour Management 2018

RVN post-training report for AAV

+
Screen Shot 2019-04-26 at 00.20.00.png

Jan 25, 2019

Final Report

Final report on AAV efforts to end sexual harassment at work with support by RespectVN

+
​Xin mời bổ sung ý kiến khuyết danh.
Đây là kênh trao đổi với riêng Respect VN mà bạn không cần công khai thông tin cá nhân 
Đánh giá nội dung trang web Tệ Không tốt lắm Tốt Rất tốt Tuyệt vời Đánh giá nội dung trang web

Cảm ơn ý kiến của bạn

bottom of page