top of page
000.png

​QUẢN LẠI TÌNH DỤC TẠI CÔNG VIỆC

LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỰC HÀNH KHÁC TẠI NƠI LÀM VIỆC (ASHW+)

Tại Việt Nam, quấy rối tình dục tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở tất cả các nơi làm việc. Nghiên cứu cho thấy quấy rối nở rộ trong các ngành nghề và tổ chức nơi nam giới chiếm đa số trong tất cả các vị trí quản lý và phụ nữ có đại diện hạn chế như vậy trong tổ chức.

 

​Respect Việt Nam giải thích rõ ràng rằng lạm dụng và quấy rối tình dục tại nơi làm việc không phải là những đề nghị hoặc ưu đãi tình dục đơn giản xảy ra mà không có lý do. Nó là kết quả của các mối quan hệ công việc không lành mạnh và sự can thiệp kém của tổ chức.

Các nạn nhân ngần ngại lên tiếng về bạo lực giới hoặc quấy rối tình dục vì họ không thấy có nguồn bảo vệ đáng tin cậy nào dành cho họ về đảm bảo việc làm, trả lương công bằng, cơ hội làm việc bình đẳng, v.v.Mặc dù không có hoặc can thiệp kém trong toàn tổ chức dưới dạng các chính sách, quy định và hệ thống khả thi, nhiều người sử dụng lao động thậm chí không nhận thức được tình huống của chính họ, dẫn đến các giả định sai  & các quyết định tiếp theo sai về bình đẳng giới hoặc chống quấy rối  

Mối quan hệ
giữa tình dục
lạm dụng & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

MỐI QUAN HỆ
GIỮA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH & NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
 

Hầu hết các chính sách chống quấy rối tình dục hiện có đều buộc mọi người phải chịu trách nhiệm ngoại trừ cấp lãnh đạo cao nhất. Những nhân viên dễ bị tổn thương phải lo sợ về sự mất cân bằng quyền hạn giữa những người ra quyết định và những người thực hiện quyết định. Do đó, giải pháp không chỉ là thay đổi nơi làm việc do nam giới thống trị mà còn phải thu hút sự tham gia của những người ra quyết định trong quá trình phát triển các biện pháp can thiệp của tổ chức đối với lạm dụng và quấy rối tình dục

Mối quan hệ

giữa QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG & SAI

Tố cáo sai sự thật cũng tồi tệ như dung túng cho hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, dấu vết hay bằng chứng để chứng minh hành vi nào là đúng hay sai vẫn là thách thức lớn nhất đối với bất kỳ nhà lãnh đạo & tổ chức nào ở mọi quy mô. Do đó, một hệ thống truy xuất nguồn gốc và báo cáo/tố cáo/xử phạt hành vi sai trái đáng tin cậy phải là trung tâm của các can thiệp của tổ chức về bình đẳng giới và chống quấy rối

Quấy rối tình dục chỉ có thể là không khoan nhượng

khi thực hành lao động không công bằng bị thách thức

Quấy rối tình dục chỉ có thể chấm dứt khi các biện pháp quản lý/lao động không công bằng bị khuất phục và việc lạm dụng quyền lực hoặc thẩm quyền bị thách thức.

Cách tiếp cận độc đáo của RespectVN làm nổi bật mối quan hệ thực sự giữa các chính sách Chống Quấy rối Tình dục (ASHW) và các chính sách liên quan khác, cụ thể là Tuyển dụng, Sa thải, Nội trú, Đánh giá Hiệu suất, v.v. ASHWPLUS hoặc ASHW+)

BẢO VỆ
NGĂN CHẶN
Tiêu chuẩn Ứng xử Chuyên nghiệp
Chống bắt nạt
An ninh công việc tốt hơn
Phân biệt
Giờ làm việc
Bảo mật
Đền bù
Bảo vệ thổi còi
ASW+
không trả đũa
Chính trực
tuyển dụng công bằng
Quản lý hiệu suất
Xây dựng năng lực
kỷ luật
Phát triển sự nghiệp
chấm dứt công bằng
KHÔNG - KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG
XỬ LÝ KHIẾU NẠI CÔNG BẰNG

ASHW+ không chỉ là một chính sách.
Đó là nỗ lực 4P của tổ chức được nhất trí

Hầu hết các nơi làm việc trên thế giới đều có chính sách chống quấy rối tình dục. Nhưng nếu bạn không thực thi chúng, chúng chỉ là giấy tờ. Và nếu bạn chỉ giám sát việc thực thi mỗi năm một lần, thì họ chỉ là những người thay thế cửa sổ.

ASHW+ chỉ hoạt động khi toàn bộ lực lượng lao động đồng lòng nỗ lực theo 4P (Giải quyết vấn đề - Cải thiện quy trình - Sự tham gia của mọi người - Đạt được mục đích chính sách) để đạt được các mức độ can thiệp khác nhau của tổ chức dưới các hình thức Công nhận ASHW+ - Tự điều chỉnh - Hiệu quả & Bền vững

4p-framework_54427703.png

Chinh phục thử thách ASHW+ 
với sự đồng thuận về mục tiêu trên Canvas mô hình kinh doanh

Hầu hết các doanh nghiệp đều có Mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều đặt Đầu tư vào Bình đẳng Giới, Lạm dụng Tình dục hoặc Quấy rối vào Mô hình Kinh doanh Canas. 

Respect Vietnam tạo ra một mẫu có tên là ASHW+ Goal Consensus on Business Model Canvas để giúp các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, người sử dụng lao động hiểu nhanh & chính xác những tác động tài chính của ASHW+ đối với Mô hình Kinh doanh của họ, từ đó đưa ra quyết định tốt hơn và hiệu quả hơn trong việc đầu tư vào những điều đúng đắn

csr-goal-consen_54340087.png

Các công cụ sáng tạo và thân thiện với người dùng
là chìa khóa để làm cho ASHW+ có thể hành động được trong một tổ chức

Bộ công cụ chính WE@WORK từng đoạt giải thưởng và được nghiên cứu kỹ lưỡng là hướng đến người dùng & thân thiện với người dùng cho các thói quen làm việc hàng ngày. Họ nói các ngôn ngữ được chia sẻ phổ biến như biểu đồ, hình ảnh và thậm chí cả truyện tranh, một chút hài hước, để phù hợp hoặc giảm bớt cường độ của ASHW+ 

Screen Shot 2021-05-16 at 09.57.56.png

CÔNG CỤ 1

Hướng dẫn điện tử dựa trên web được tùy chỉnh 

Bất kỳ nhân viên, đối tác và khách nào trong tổ chức của bạn đều có thể truy cập công khai/riêng tư 24/7 vào ASHW+ E-guides 

Từ:

$0

Screen Shot 2021-05-16 at 10.23.09.png

CÔNG CỤ 4

Hướng dẫn được thiết kế PDF/PNG/PPT có thể in

Các hướng dẫn ASHW+ giúp dễ đọc, in ra và mở trên các tệp PDF/PNG/PPT và các trang web được bảo mật công khai/riêng tư 

Từ:

$499

Screen Shot 2021-05-17 at 09.30.00.png

CÔNG CỤ 7

CÁC TRANG THỬ THÁCH lấy ASHW làm trung tâm

Công cụ tự thử thách tùy chỉnh cung cấp giáo dục chính sách ASHW+ nội bộ ảo, tự động & hiệu quả về chi phí trên tất cả các chức năng, giai đoạn & nhóm việc làm 

Từ:

$99

000_edited.jpg

CÔNG CỤ 2

Nền tảng đào tạo nội bộ tùy chỉnh

Tất cả nhân viên và đối tác được chỉ định có thể truy cập đầy đủ 27/4 vào nền tảng đào tạo ASHW+ nội bộ được tùy chỉnh cao

Từ:

$0

000_edited.jpg

CÔNG CỤ 5

Infographic ASHW+ Tài liệu Huấn luyện

10 bộ đồ họa thông tin và truyện tranh được tùy chỉnh cao do ASHW+ Huấn luyện nội bộ đơn giản & trực quan hóa ở mọi nơi

Từ:

$499

005.png

CÔNG CỤ 8

Can thiệp 4P tập trung vào ASHW 

Công cụ đã giành giải thưởng này cung cấp Tương tác 4P được đơn giản hóa và hệ thống hóa ở mọi cấp độ trong tổ chức để dễ dàng theo dõi  (4P - Vấn đề/Thủ tục/Con người/Chính sách)

Từ:

$0

Screen Shot 2021-05-16 at 10.14.09.png

CÔNG CỤ 3

Biểu mẫu Khiếu nại Xanh dựa trên Web

Biểu mẫu màu xanh này được tạo riêng cho các cá nhân trong tổ chức của bạn để đưa ra các khiếu nại, khiếu nại, báo cáo liên quan đến ASHW

Từ:

$0

csr-goal-consen_54340087.png

CÔNG CỤ 6

Sự đồng thuận về mục tiêu của ASHW về Công cụ đánh giá BMC

Công cụ từng đoạt giải thưởng cho phép tự đánh giá/cải thiện các biện pháp can thiệp trong toàn tổ chức về ASHW+ trên Model Canvas

Từ:

$999

Screen Shot 2019-11-03 at 13.23.11.png

CÔNG CỤ 9

ASHW+ Sản Xuất Video Clip Hoạt Hình 

20 video clip hoạt hình dựng sẵn để hỗ trợ Đào tạo & Huấn luyện ASHW+ dành cho Tổ chức, Nhóm và Huấn luyện viên/Người huấn luyện được chứng nhận

Từ:

$0

MỌI NGƯỜI NÓI GÌ

LAN, KHÁCH SẠN
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
HÀ NỘI

Tôi đánh giá cao hệ thống xử lý khiếu nại WE@WORK ASHW+onymous . Tôi có thể kiểm tra xem tôi có nên tin tưởng người đang giúp tôi hay không. Sau một thời gian, tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy/anh ấy. Tuy nhiên, bản thân tôi thích ASHW+ chứ không phải thông qua bên thứ 3. as  WE@WORK  thử thách trực tuyến help  tôi học hỏi & giành được nhiều mối quan hệ khác nhau tại nơi làm việc

THU, SẢN XUẤT
CÔNG NHÂN,
BẮC GIANG

Tôi không bao giờ tin bất cứ điều gì người quản lý hứa hẹn về ASHW+ cho đến khi chúng tôi tiếp cận WE@WORK.  Không chỉ chúng tôi có một thư viện đầy đủ các vấn đề về ASHW và cách giải quyết chúng. Chúng tôi cũng phải kết nối mối quan hệ giữa các hoạt động lao động không công bằng như quấy rối tình dục với chu kỳ việc làm của chính chúng tôi. Và chúng tôi biết cách mong đợi từ các nhà quản lý của mình dựa trên mức độ chúng tôi hiểu nơi làm việc của chính mình

CHRIS, TRƯỞNG 
CÁN BỘ NHÂN SỰ
TP.HCM

Bạn có thể tin rằng tôi đã bị gài bẫy và bị buộc tội là kẻ quấy rối khi tôi đang cố giải thích với một trong những nhân viên của mình tại sao cô ấy lại bị cho đi không? Cảm ơn Chúa, tôi đã ghi lại toàn bộ cuộc họp theo hướng dẫn của quy trình truy xuất nguồn gốc của WE@WORK. Mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ như thế nào nếu tôi không chuẩn bị trước khi cô ấy nói muốn gặp riêng tôi?

Liên hệ chúng tôi

66/102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

weatwork@respectvn.com |  Tel: +84 888061222

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Thành công! Tin nhắn đã nhận.

bottom of page