top of page
Dành Cho Nhân Viên FGL - Nhân sự
logo FGL.png
Screen Shot 2022-03-22 at 00.04.04.png
logo FGL.png

XIN CHÀO CÁC ANH/CHỊ CÔNG NHÂN, QUẢN LÝ
VÀ NHÂN SỰ CỦA FASHION MAY

Nội quy lao động của Công ty Fashion Garments (FGL) là người bạn đồng hành mỗi ngày rèn luyện kiến thức, tư duy và nuôi dưỡng thói quen của những CON NGƯỜI kỷ luật, ĐỘI NGŨ kỷ luật, từ đó kiến tạo VĂN HÓA kỷ nguyên luật tại FGL

 • KỶ LUẬT: Kỷ luật là quy tắc xử lý chung của FLG đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên trong FGL phải thực hiện theo 

 • VĂN HÓA KỶ LUẬT: Văn hóa kỷ luật thể hiện qua sự kiên định để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ tự thân của các cá nhân trong tổ chức. Văn hóa kỷ luật kết thúc hiệu quả, chất lượng và sự phát triển chung của toàn công ty

 • CON NGƯỜI KỶ LUẬT: Con người kỷ luật là những cá nhân cam kết nhiệm vụ, bám sát kế hoạch, chiến lược đã vạch ra bằng việc thanh trừng các quy định, giữ kín hệ thống giám đốc trong quá trình thực hiện công việc, từ tổ chức mới đó có thể đạt được mục tiêu và hiệu quả kinh doanh mong muốn. 

Hãy sử dụng Cẩm nang trước, trong và sau khi đưa ra quyết định cụ thể hành động (ý kiến, đề xuất, khiếu nại, góp ý, v.v.) để trở thành con người kỷ luật FGL - _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_rèn luyện tư duy & nuôi dưỡng thói quen kỷ luật thành công. 

;

Anchor 1
b883bca01845d61b8f54_edited.jpg
Anchor 3

Nội dung Cẩm nang

Anchor 2

CHƯƠNG 2

Group of Asian waiting for an interview
2.jpg

CHƯƠNG 3

Done Deal
3.jpg

CHƯƠNG 4

Checking Time
5.jpg

CHƯƠNG 6

Code
7.jpg

CHƯƠNG 8

Person In Safety Gear On Construction Site
8-real.jpg

CHƯƠNG 9

Stare Down
8.jpg

CHƯƠNG 10

Combination Lock
10.jpg

CHƯƠNG 11

Judge and Gavel
demo-chapter-11_57101329_edited.jpg

CHƯƠNG 12

Digital Contract
end.jpg

CHƯƠNG 12

Zen
Screen Shot 2022-04-13 at 23.07.30.png
Anchor 4
Chap 3
Chap 5
Chap 6
Chap 7
end
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Chap 12
Chap 8

BIẾT

Thể hiện (SHOW) để làm CHỦ quy tắc làm việc (GO)

______________________

 

 

MỤC TIÊU:

Mọi cá nhân trong tổ chức cải thiện THÓI QUEN áp dụng Nội quy nội bộ để:

 • Phân biệt "đúng/đúng sai"

 • Phân biệt "cấm/phải/nên"

 • Xác định nguyên nhân/hệ quả của hành vi cá nhân

CÁCH ĐẠT MƯU TIÊU:

Mọi cá nhân được đào tạo:

 • Kỹ năng sử dụng Cam nang

 • Áp dụng thường xuyên

 • ​Kiểm tra kiến thức thường xuyên

TĂNG TRƯỞNG

TIẾNG BỘ (GROW) to THỂ HIỆN BẢN THÂN (SHOW)

______________________

 

 

MƯU TIÊU: 

Mọi cá nhân trong tổ chức CẢI THIỆN TỬ DUY về nội quy để:

 • Hiểu rõ nơi làm việc hơn

 • Hiểu rõ đội của mình hơn

 • Hiểu rõ bản thân hơn

 • Specify mong muốn đóng góp cho nơi làm việc;

CÁCH ĐẠT MƯU TIÊU:

Mọi cá nhân được đào tạo:

 • Kỹ năng sử dụng Cam nang

 • Áp dụng thường xuyên

 • ​Kiểm tra kiến thức thường xuyên

Chương trình

THỂ HIỆN (SHOW) to LÀM CHỦ quy tắc làm vi  (GO)

______________________

 

 

MỤC TIÊU:

Mọi cá nhân trong tổ chức cải thiện THÓI QUEN áp dụng Nội quy nội bộ để:

 • Bản thân nhìn thấy thay đổi

 • Đồng nghiệp nhìn nhận

 • Lãnh đạo nhìn nhận thay đổi

CÁCH ĐẠT MƯU TIÊU:

Mọi cá nhân được đào tạo:

 • Kỹ năng sử dụng Cam nang

 • Áp dụng thường xuyên

 • ​Kiểm tra kiến thức thường xuyên

ĐI

LÀM CHỦ (GO) quy tắc làm việc để cùng THÀNH CÔNG

______________________

 

 

MỤC TIÊU:

Đội ngũ (đội) cải thiện THÓI QUEN thực hiện Nội quy để:

 • Các hợp tác cá nhân khác

 • Các nhóm hợp tác hơn

 • Chủ động hoàn thiện Nội quy bằng nỗ lực nhóm

CÁCH ĐẠT MƯU TIÊU:

Mọi cá nhân được đào tạo:

 • Kỹ năng sử dụng Cam nang

 • Áp dụng thường xuyên

 • ​Kiểm tra kiến thức thường xuyên

bottom of page