top of page
Screen Shot 2019-10-14 at 11.37.39 AM.pn

GIỚI THIỆU WE@WORK

WE@WORK là gói giải pháp Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hiệu suất làm việc và khả năng hợp tác của các đơn vị khác nhau trong cùng 1 tổ chức.

 

WE@WORK đã giúp các nhóm ngũ trong vòng 03 tháng cùng nhau xây dựng một quy trình làm việc phù hợp nhất với đặc trưng của tổ chức đó, bao gồm:

1. Kiểm tra hiệu quả hoạt động nhanh của tổ chức có phù hợp với mô hình hoặc chiến lược kinh doanh hiện có dựa trên số liệu và thông tin thực tế của đội ngũ ngũ nhân từ dưới lên;

2. Tư vấn lãnh đạo doanh nghiệp áp dụng phương pháp đơn giản nhất để nhận được hiệu suất chính xác đang làm việc của nguồn nhân lực & thương hiệu nhà tuyển dụng;

3. Huấn luyện từng đơn vị, đội ngũ ngũ cốc cách thức xây dựng kế hoạch, quy định công việc và truyền thông nội bộ trong đơn vị;

4. Huấn luyện các đơn vị, đội ngũ, cùng nhau chủ động đề xuất phương pháp, kế hoạch, quy hoạch làm việc hiệu quả (09 sản phẩm mô-đun) lên lãnh đạo doanh nghiệp;

5. Tư vấn các đơn vị, đội ngũ xây dựng kênh truyền thông nội bộ phù hợp với ưu thế tổ chức để thúc đẩy & duy trì thương hiệu tổ chức và thương hiệu nguồn nhân lực trong ít nhất 01 năm.

Screen Shot 2019-10-14 at 4.15.50 PM.png
01 đánh giá

THÔNG TIN TRỌNG TỔ CHỨC 

Tuần 01. Tâm điểm thảo luận (No.2)

Dành cho lãnh đạo tổ chức 

Bên phải là kết quả nghiên cứu nổi tiếng về khoảng cách thông tin giữa các tầng nhân sự trong một tổ chức. Anh/chị có đồng ý với kết quả này không?

Đừng yêu nóKhông tốtThỏa mãnThật sự tốtYêu nó

Dành cho quản lý đơn vị

Bên phải là kết quả nghiên cứu nổi tiếng về khoảng cách thông tin giữa các tầng nhân sự trong một tổ chức. Anh/chị có đồng ý với kết quả này không?

Đừng yêu nóKhông tốtThỏa mãnThật sự tốtYêu nó
UPDATES
CẬP NHẬT THÔNG TIN
IMG_2665.jpg

21/9/2019 & 23/9/2019

Huấn luyện tại nhà 06 giờ

​Hội thảo giới thiệu chương trình (miễn phí) 

MỘT SP = MỘT GIỌNG NÓI + MỘT LỜI HỨA

+
DSC07123.JPG

TBC

Tổng hợp căn cứ

​[Mô tả ngắn]

+
Screen Shot 2019-10-19 at 11.39.26 AM.pn

14/10/2019

Chương trình WEATWORK

Gói giải pháp nội bộ để nâng cao hiệu quả của nhóm dựa trên các lợi thế của tổ chức

+
overview-2_6.jpg

TBC

[Hoạt động]

​[Mô tả ngắn]

+
cay-thi-1920x1080.jpg

TBC

[Hoạt động]

​[Mô tả ngắn]

+
download.jpeg

TBC

[Hoạt động]

​[Mô tả ngắn]

+
CALENDAR
CẬP NHẬT LỊCH LÀM VIỆC
bottom of page