For FGL Staff - Nhân sự
logo FGL.png
Screen Shot 2022-03-22 at 00.04.04.png
logo FGL.png

XIN CHÀO CÁC ANH/CHỊ CÔNG NHÂN, QUẢN LÝ
VÀ NHÂN SỰ CỦA FASHION GARMENTS

Nội quy lao động của Công ty Fashion Garments (FGL) là người bạn đồng hành mỗi ngày rèn luyện kiến thức, tư duy và nuôi dưỡng thói quen của những CON NGƯỜI kỷ luật, ĐỘI NGŨ kỷ luật, từ đó kiến tạo VĂN HÓA kỷ luật tại FGL

  • KỶ LUẬT: Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do FLG đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên trong FGL phải thực hiện theo 

  • VĂN HÓA KỶ LUẬT: Văn hóa kỷ luật thể hiện qua sự kiên định để đạt tới mục tiêu và trách nhiệm tự thân của các cá nhân trong tổ chức. Văn hóa kỷ luật thúc đẩy hiệu quả, chất lượng và sự phát triển chung của toàn công ty

  • CON NGƯỜI KỶ LUẬT: Con người kỷ luật là những cá nhân cam kết nhiệm vụ, bám chắc kế hoạch, chiến lược đã vạch ra bằng việc tuân thủ các quy định, giữ gìn hệ giá trị trong quá trình thực hiện công việc, từ đó tổ chức mới có thể đạt được mục tiêu và hiệu quả kinh doanh mong muốn. 

Hãy sử dụng Cẩm nang trước, trong và sau khi đưa ra quyết định hành động cụ thể (ý kiến, đề xuất, khiếu nại, góp ý, v.v.) để trở thành con người kỷ luật FGL -  rèn luyện tư duy & nuôi dưỡng thói quen kỷ luật thành công. 

;

 
b883bca01845d61b8f54_edited.jpg